Polvikipu ja lonkkakipu

Polvikipu

Mikä on polvikipu?

Kärsitkö jatkuvasti polvikipusta? Lievät kiputilat polvissa ovat yleisiä polviin kohdistuvien kiertoliikkeiden tai äkillisen ylikuormituksen yhteydessä. Tällaiset kiputilat paranevat nopeasti. Jos polvituntemukset jatkuvat ja häiritsevät harrastamista tai arjen toimia, olisi viimeistään syytä hakeutua polven kuntouttamiseen. Polvikipujen taustalla voi olla erilaiset polveen kohdistuvat vammat, arjessa tuleva vääränlainen rasitus tai liiallinen kuormitus. Ikääntyessä polven kulumisesta johtuvat kiputilat laskevat elämänlaatua.

Mistä polvikipu johtuu?

Äkillisen polvikivun yleisimpiä syitä ovat vammat, kuten sivusidevamma, kierukkavamma tai ristisidevamma. Alkuvaiheessa oireena on kipu ja turvotus. Turvotuksen laskettua voi ilmetä muita oireita, kuten polven lukkiutumista tai pettämistä. Pitkäaikaisen polvikivun syynä on hyvin usein polven nivelrikko. Ikääntyminen ja ylipaino vaikuttavat merkittävästi ylipainon syntyyn. Nivelrikon oireet ilmenevät tyypillisesti rasitukseen liittyvänä kipuna ja vaihtelevana turvotuksena. Oikealla harjoittelulla on mahdollista lievittää nivelrikosta johtuvaa kipua. Pitkälle kehittynyt nivelrikko voi haitata merkittävästi useita arjen toimintoja. Vääränlainen kuormitus tai liiallinen toistorasitus, etenkin urheilijoilla voi aiheuttaa polvilumpion alaista kipua tai esimerkiksi hyppääjän polven. Harvinaisempia polvinivelkivun syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat reumaattiset tulehdukset ja muut polvinivelen tulehdukset.

Miten polvikipua hoidetaan?

Joissakin polven kiputiloissa kirurginen toimenpide on välttämätön. Näiden tapausten jälkeen operaation jälkeinen kuntoutus on merkittävässä asemassa lopputuloksen kannalta. Polvinivelrikon hoidon perusta on polviniveltä ympäröivien lihasten vahvistaminen ja liikkuminen. Yleisenä pääperiaatteena on, että hyvin kuntoutettu polvi voidaan saada kivuttomaksi, kun harjoittelu on säännöllistä ja nousujohteista. Lihasten vahvistumisen myötä polviniveleen kohdistuva kuormitus vähenee samalla vähentäen kiputuntemuksia.

Lonkkakipu

Mikä on lonkkakipu?

Tunnetko askeltaessa arkuutta lantion alueella, kävelysi hidastuu ja lenkkimatkat lyhenevät? Porraskävely on vaivalloista, koetko lantion alueella kireyttä? Heräätkö öisin lonkan särkyyn ja nukkuminen onnistuu vain tietyissä asennoissa? Vaivaako ikääntyessä lonkan kuluma?

Lonkan kivuille on useita erilaisia syitä. Lonkka joutuu kantamaan suuren osan ihmisen painosta koko elämän ajan. Ajan myötä lonkan rakenteet voivat ylikuormittua ja aiheuttaa lonkan alueen ongelmia jatkuvan kuormituksen seurauksena. Kipu voi johtua lonkkanivelestä, lonkkaa ympäröivistä pehmytkudoksista tai selästä johtuvasta säteilykivusta.

Mistä lonkkakipu johtuu?

Äkillisen lonkkakivun syynä on usein vamma, kuten kaatuminen. Kaatuminen merkitsee ikääntyneiden tapauksessa suurta riskiä reisiluun kaulan murtumiseen. Vamman seurauksena syntynyt kipu on syytä selvittää välittömästi, etenkin jos painon varaaminen loukatun puolen jalalle ei onnistu. Reisiluun sarvennoisessa sijaitsevan limapussin tulehdus eli bursiitti tai sinne kiinnittyvien lihasten kiinnityskohtien tulehdus ovat yleisimpiä lonkan seudun kipua aiheuttavista syistä. Myös pakaran alueella esiintyvät kivut voivat olla seurausta lihasjännityksistä, lihasten kiinnityskohtien- tai limapussien tulehduksista.

Ikääntyessä vähitellen kehittyvää lonkan kipua aiheuttaa hyvin usein lonkan nivelrikko. Nivelrikossa kipu tuntuu tavallisesti nivustaipeen alapuolelle etureiden alueella. Nivelrikko voi aiheuttaa vähitellen lisääntyvää kävelykipua ja nivelen liikerajoitusta, myös yösärky on tavallista. Selkärangan sairauksien, kuten välilevyn pullistuman tai selkäytimen ahtauman aiheuttamat säteilykivut voivat tuntua lonkan alueella etenkin pakaran alueella.

Miten lonkkakipua hoidetaan?

Lonkkakivun syyn selviämisen jälkeen voidaan lonkan kivun hoitoon suositella esimerkiksi liikuntaa, painonhallintaa, rasituksen keventämistä, lääkitystä tai joissakin tapauksissa tekoniveloperaatiota. Kuitenkin yleisesti lonkkakivun hoitona käytetään fysioterapiaa. Nordic Health keskuksessa sinulle räätälöidään yksilöllinen kuntoutusohjelma diagnoosin ja alkumittausten perusteella.

Olen Henna 20 v. Satutin polveni sulkapallo turnauksessa vuonna 2018. Aloitin kuntouttamaan polveani Nordic Healthissä Ruskeasuolla. 

Vaikka aluksi polven eturistisiteen repeämä tuntui isolta takaiskulta, fysioterapian edetessä huomasin polven liikelaajuuden parantumisen ja jaksoin jatkaa kuntoutumista. Pidän itse tosiasioihin perustuvista faktoista ja oli mielenkiintoista nähdä kehitykseni kuntoutusraportista. Laitteiden antama välitön palaute vakuuttaa minut, että liike on turvallinen ja tehokas. Kuntoutumiseni onnistui niin hyvin, että pääsin takaisin kilpailukuntoon.