Selkäkipu

Mikä on selkäkipu?

Alaselkäkipu on maailmanlaajuisesti yleisin toimintakyvyttömyyttä aiheuttava vaiva – yli 540 miljoona ihmistä kärsii alaselkäkivuista. Usein oireet alkavat viattomasti arkitoimien yhteydessä tai työpäivän jälkeen. Ajan kuluessa kiputuntemukset tihenevät ja häiritsevät normaalia elämää. Arvostetun lääketieteen aikakauslehti Lancetin julkaiseman tutkimuksen perusteella alaselkäkipua hoidetaan pääsääntöisesti väärin. Julkaisun mukaan kirurgiset toimenpiteet, injektiot ja vahvat kipulääkkeet usein pahentavat tilannetta.

 

Mistä selkäkipu johtuu?

Suurimmalle osalle selkäkivuista ei löydetä tarkkaa kipua selittävää tekijää. Pääosa selkäkivuista luokitellaan epäspesifeiksi selkävaivoiksi, jolloin kivun tarkkaa syytä ei tunneta. MRI- ja CT- skannaukset ovat usein turhia. Havaitut poikkeavuudet, kuten rappeutuminen ja kuluminen ovat yhtä yleisiä ihmisillä joilla on selkäkipuja tai joilla niitä ei ole. ¹

Usein kivun syynä on iskiashermon ärtyminen. Hermon ärtymisen aiheuttaa tavallisesti välilevyn rappeutumisesta johtuva välilevytyrä eli välilevypullistuma. Pullistuma painaa mekaanisesti selkäydinhermoa tai aiheuttaa alueella paikallisen reaktion. Selkäkipujen aiheuttajina voi olla myös selän rakenteelliset ongelmat, kuten skolioosi tai rangan yliliikkuvuus.

¹ Hartvigsen, J., Hancock, M. J., Kongsted, A., Louw, Q., Ferreira, M. L., Genevay, S., … & Smeets, R. J. (2018). What low back pain is and why we need to pay attention. The Lancet, 391(10137), 2356-2367.

Selkäkivun hoito

Selkäkivussa arkiliikkumista ja selän käyttämistä on tärkeä jatkaa kivusta huolimatta sopivin annoksin. Akuutissa selkäkivussa (kesto alle 6 viikkoa) tulisi välttää selkään kohdistuvaa kuormitusta kuten kantamista, nostamista tai äkkinäisiä laajoja kiertoliikkeitä. Kipulääkkeiden käyttö on suositeltavaa akuutissa selkäkivussa.

Tärkeää selkävaivojen ennaltaehkäisemisessä ja hoitamisessa on pitää keskivartalon lihakset hyvässä kunnossa, koska optimaalisesti toimivat syvät vatsa- ja selkälihakset tukevat rankaa.  Aktiivisella liikkeellä parannetaan verenkiertoa ja lisätään välilevyjen aineenvaihduntaa, mikä edistää parantumisprosessissa. Selkäkipuja hoidettaessa on aluksi tärkeää aloittaa liikeharjoittelu pienillä kuormituksilla ja maltillisia liikeratoja käyttäen. Kiputuntemusten vähetessä on turvallista nostaa kuormitusta selän kestävyyden ja toiminnan parantamiseksi

 

Olen Juha Sipilä ja toiminut poliisina 30 vuoden ajan pääkaupunkiseudulla. Olen kärsinyt selkäongelmista koko ikäni. Kesällä 2018 selkäni meni niin huonoon kuntoon, että jouduin jättämään työni lopullisesti. 

Vakavasta skolioosista aiheutuneet kipuni estivät minua kävelemästä 20 metriä enempää ja en kyennyt enää  hoitamaan päivittäisiä askareitakaan. Jo neljän harjoittelukuukauden jälkeen Nordic Healthissä minun oli vaikea uskoa tuloksiani. Fysioterapeutin ohjauksessa tapahtunut harjoittelu ja omatoiminenharjoittelu ovat tehneet ihmeitä. Elämänlaatuni on parantunut huomattavasti. Voin kävellä 5 km kerralla ja päivittäiset toiminnat sujuvat hyvin. Uskon voivani jopa palata töihin. Jatkan harjoittelua omatoimisesti 2 x viikossa ja voin suositella Nordic Healthiä kaikille. Käy katsomassa Juhan kuntoutuksesta video tästä.