Fysioterapia

Aktiivinen liikeharjoittelu

Olemme erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon, erityisesti selkä-, niska-, olkapää-, lonkka- ja polvivaivoihin. Kuntousfilosofiamme perustuu aktiiviseen ja kontrolloituun liikeharjoitteluun hyödyntämällä terveysalan huipputeknologiaa. Hoitoomme pääsee lääkärin kirjoittamalla fysioterapialähetteellä (KELA-korvaus) tai suoraan ottamalla yhteyttä keskukseemme (ei KELA-korvausta).

Kuntoutusfilosofiamme

Tuki- ja liikuntaelinten kipukierre voidaan usein katkaista aktiivisen ja kontrolloidun liikkeen avulla. Liike edesauttaa lihasten koordinaation palautumista ja lisää kudosten aineenvaihduntaa. Tämä mahdollistaa niveltä tukevien lihasten vahvistamisen ja rasituskestävyyden parantamisen. Lisääntyneen aineenvaihdunnan ja lihastuen ansiosta vaurioituneiden rakenteiden toipuminen alkaa ja koetun kivun määrä vähenee.

 

Kuntoutuspolku

Jakso alkaa fysioterapeutin konsultaatiolla, jolloin tehdään alkumittaukset ja laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Aktiivinen liikeharjoittelumallimme kattaa sekä laitteissa tapahtuvan harjoittelun että tarkkaan kohdennetut oheisharjoitteet.

Kuntoutusta tukevat harjoitteet valitaan aina yksilöllisesti alkukartoituksen  perusteella. Hoitojakson päätteeksi tehdään alkumittausta vastaavat testit ja kyselyt. Tuloksia vertaamalla saadaan hyvä kuva saavutetuista tuloksista ja kyetään arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeellisuus. Kuntoutusmallimme mahdollistaa saavutettujen hoitotulosten ylläpitämisen tuetulla omatoimiharjoittelulla.

Teknologia osana kuntoutusta

Konservatiivisella hoidolla saadaan tutkitusti leikkaushoitoon verrattuna yhtä hyviä tai jopa parempia hoitotuloksia monissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa.¹ Merkityksellistä on kuitenkin se, mistä kuntoutus koostuu ja miten se toteutetaan. Ainutlaatuisen EVE-ohjelmiston ja biomekaanisesti optimoitujen harjoituslaitteiden avulla kuntoutuksen laatua ja etenemistä voidaan seurata tarkasti.

Lue lisää

 

¹Ketola, S. (2016). Shoulder Impingement Syndrome-Arthroscopic acromioplasty offers no additional benefits compared to structured exercise treatment.

²Kirkley, A., M.D & al, N Engl J Med 2008. A Randomized Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee.